PKL Mobile Kitchens

Leirkjøkken

PKL Rapid Response spesialiserer seg på å levere faste og midlertidige kjøkken fasiliteter til militære styrker, nødhjelpsoperasjoner og fjerntliggende industriprosjekter over hele kloden. Med diverse feltkjøkken, beredskapskjøkken og leirkjøkken fasiliteter spesielt konstruert for å brukes på fjerntliggende steder, kan vi få cateringutstyr på bakken på kort tid hvor som helst i verden.

Ingen kan måle seg med oss når det gjelder leveranse av feltkjøkken enheter til verdens militære og fredsbevarende kampanjer. Våre feltkjøkken enheter er konstruert for å settes opp på kort tid; de er DROPS kompatible og kan lufttransporteres både med helikopter og fly, så mobile kjøkken fasiliteter kan settes opp der behovet er størst.

Våre beredskapskjøkken enheter er robuste, ISO-klassifiserte containerkjøkken fasiliteter, konstruert for holdbarhet og kontinuerlig bruk. Det er muligheter for tjenester om bord, for eksempel elektriske generatorer, vann- og avløpsvanntanker samt vannrensing, derfor kan våre beredskapskjøkken fasiliteter til og med brukes i områder der lokale tjenester er ødelagt eller ikke finnes.

PKL Rapid Response kan levere en rekke leirkjøkken systemer som varierer fra enkle leirkjøkken moduler til store modulære kjøkken med åpen løsning for å få et romslig, effektivt arbeidsmiljø. Vi kan levere støtteområder til alle våre midlertidige kjøkken enheter, endre målestokk på serveringsområder etter behov og skaffe vaskeblokker og vaskeriområder for mer fullstendige fjerntliggende leirer.

Alle våre mobile kjøkken enheter er bygd i kontrollerte omgivelser ved anlegg i Storbritannia før de sendes med vei-, sjø- eller lufttransport hvor som helst i verden. Alle nødvendige M&E og ventilasjonssystemer er montert på fabrikken og konstruert for de spesifikke omgivelsene der ditt kjøkken vil bli brukt.

Vi har over 15 års erfaring i å lykkes med rask levering av mobile kjøkken enheter til fjerntliggende internasjonale steder. Våre team har klar og detaljert forståelse av unike behov for å sette opp feltkjøkken, beredskapskjøkken eller leirkjøkken, og vil kunne gi deg de opsjonene som egner seg best til ditt spesielle prosjekt.

PKL Group (UK) Ltd, Stella Way, Bishops Cleeve, Cheltenham, Gloucestershire, GL52 7DQ, postbox@pkl.co.uk